Ngày Chủ nhật, 6 tháng 5 năm 2018. Texas chào đón các bạn đồng môn ở phương xa. Các bạn đồng môn đó là vợ chồng Phát - Thanh khóa7; vợ chồng Cúc - Đức khóa 4; vợ chồng Cúc-Viên khóa 7. 

Buổi tối thứ 7 tại nhà anh Tuấn-chị Xuân:

Trưa Chủ Nhật tại nhà anh Tuấn-chị Xuân:

 

 

 

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.