Hướng Dẫn 1-FULL

Kính mời qúy vị xem video hướng dẫn tham gia THTĐ-TT. Mọi thắc mắc xin ghi trong phần bình luận bên dưới bài, hoặc liên lạc Ban Biên Tập link nơi trang chính.

 

 

 

 

 

Created By Trung Học Thủ Đức