Bài Mới
Hang Be Lem
Kim Thoa
Lòng Mẹ 2
Quản Trị

Cách viết bình luận và logout

 

 

Cách viết lời bình luận và các thoát (logout) ra khỏi account.

Nên nhớ là khi các bạn đã là thành viên rồi, thì các bạn phải login để viết bình luận. Nếu các bạn muốn bình luận mà không muốn login, thì các bạn phải dùng email khác hơn email các bạn đã dùng để ghi danh.

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.

Created By Trung Học Thủ Đức