Thân mời các bạn nghe một bản nhạc và những lời về chữ Tâm.

Nhạc: Lê Hựu Hà

Hoà Âm: PSQ

SlideShow: Kim Thoa

Tiếng Hát: PSQ và Kim Thoa

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.