Thân mời các bạn nghe một bản nhạc và những lời về chữ Tâm.

Nhạc: Lê Hựu Hà

Hoà Âm: PSQ

SlideShow: Kim Thoa

Tiếng Hát: PSQ và Kim Thoa