Cũng vào Tháng Tư cách đây bảy năm, bài hát này được Đại sư huynh Vô Chiêu, cựu học sinh THTĐ, hát lại trên chương trình Mõ Làng Radio. Nay thân mời quý vị cùng nghe lại.

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai

..............