Mẹ như cánh hạc vừa khuất trong đêm
Mẹ như mây ngàn gió núi lênh đênh,
Mẹ tôi đi về một cõi không tên
Mẹ đi, nay bỏ đi rồi,
không bao giờ về, không bao giờ về,
không về với con!

Mẹ như sao trời vừa khuất trong mây
Mẹ như ngọn đèn mới tắt hôm nay,
còn đâu một đời bóng mát trong tôi,
còn đâu, đâu nữa mà tìm,
không bao giờ tìm, không bao giờ tìm
được mẹ nữa đâu!

Me ơi lam lũ cả đời,
mang con chín tháng trong người
sinh con đau đớn rã rời,
thương con hơn chính thân mình,
nay qua đời rồi, nghìn thu vĩnh viễn, xa rồi mẹ ơi.

Giờ đây chỉ còn di ảnh mà thôi.
Lời ru ngọt ngào thuở bé trong nôi.
Tình thương của mẹ lớn quá trăng sao .
Con chưa, con chưa báo đáp ơn Người,
bây giờ đã mất, mất rồi mẹ ơi
Bây giờ đã mất, mất rồi mẹ ơi.
Mẹ… hiền… tôi… ơi…!

Thủy Lâm Synh