Nhạc Phẩm
Nhìn Những Mùa Thu Đi
Sáng tác: Trịch Công Sơn
Trình bày: Kim Thoa