Cát Bụi Cuộc Đời

Sáng tác: Hà Sơn

Hòa Âm: PSQ

Tiếng hát: PSQ và Kim Thoa

Cát Bụi Cuộc Đời

Nhạc sĩ : Hà Sơn

 

Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh

chỉ là cõi tạm trần gian

Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó

Mai xa kiếp con người

về với cát bụi mờ

thì cũng đều đôi tay trắng.

 

Đời là phù du ta sống hôm nay

đâu biết về ngày mai sau

Hãy dành cho nhau

bao nhiêu niềm vui đang có

Không ganh ghét hận thù

Chẳng gian dối lọc lừa

vì kiếp người sẽ vội qua.

 

[ĐK:]

Người ơi hãy nhớ

Ta là cát bụi Sẽ về cát bụi

Thì xin đừng toan tính thiệt hơn

Đời như thoáng mơ

được mất ta đâu ngờ

Hỏi ai có bao giờ

không trở về cát bụi đâu.

 

Cuộc đời là bao

Hãy mến thương nhau

Với bằng tất cả con tim

Để rồi một mai

Khi ta lìa xa nhân thế

Không lo lắng ưu buồn,

Chẳng nuối tiếc muộn phiền

Chuyện thế sự nơi trần gian.