Kính Chúc Quý Thầy Cô và Anh Chị Em đồng môn
Nhiều sức khỏe, an lành và bình an.