Nhóm cựu học sinh Trung Học Thủ Đức-Hoàng Đạo- Nguyễn Hữu Huân

tổ chức họp mặt tại Nam Cali
Ngày 6 tháng 8 năm 2016

 

 

 

 

 

 

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.