Nhóm cựu học sinh Trung Học Thủ Đức-Hoàng Đạo- Nguyễn Hữu Huân

tổ chức họp mặt tại Nam Cali
Ngày 6 tháng 8 năm 2016