Để tưởng nhớ thầy Luyện Quang Đăng trong ngày giỗ đầu.

Kính mời nghe bài hát được học trò sáng tác và cùng hát riêng tặng Thầy trong ngày sinh nhật thứ 85. Bài hát: Thầy Chúng Ta

 

Và những kỷ niệm về Thầy ngày họp mặt tân niên 2015.

?rel=0">

 

Và ngày họp mặt trong dịp sinh nhật thứ 85 của Thầy.