Nhân dịp có Vợ chồng anh chị Đức Khóa 4 ở Oregon và anh chị Phát Thanh Khóa 7 từ Việt Nam qua chơi, cũng là mừng anh chị Đào quý Viên Khóa 7 mới vừa Định cư tại Arlington TX, quý Thầy Cô và anh chị em ở Texas mừng vui chào đón các bạn phương xa,  có một buổi họp mặt hội ngộ ăn uống và chuyện trò thật vui vẻ.