Thầy Cô và Anh Chị em thân mến,

 
Thường năm ở miền Bắc Việt Nam hay tổ chức ngày lễ "Hiến Chương các Nhà Giáo", và sau đó cũng được tổ chức ở miền Nam sau tháng 4 năm 1975 vào khoảng 20 tháng 11. Cựu học sinh THTĐ ở Việt Nam cũng tổ chức ngày này để họp mặt cựu học sinh các cấp, các khóa. Các Thầy Cô xưa là khách mời danh dự để cho các học trò bày tỏ sự ghi nhớ công ơn và để cho buổi họp mặt thêm phần trang trọng, và cũng là dịp các bạn xưa có dịp ngồi lại với nhau nói chuyện tìm hiểu và thăm hỏi.
 
 
Sau nhiều năm có người chỉ hiểu từ ngữ "các nhà giáo", nhưng vẫn chưa hiểu ý nghĩa thật sự về "Hiến Chương" này. Hiến chương của các nhà giáo, hay cho các nhà giáo, hay do các nhà giáo, hay vì các nhà giáo. Nếu không của, không cho, không do, không vì các nhà giáo, thì dùng "với" các nhà giáo vậy, cho nên sau này được gọi là "Ngày Nhà Giáo Việt Nam". Và vì có (nhiều) người không hiểu, nên chẳng coi rằng đây là một "hiến chương"! Không nhớ, không biết, không vinh danh, không tôn trọng, hoặc có khi không cần, vì theo thời gian, các hoàn cảnh của mỗi người có khác nhau, các nhận thức của mọi người có khác nhau. Chẳng thế mà có (những) lần trong các ngày này, hay những buổi họp mặt mang tên này, mặc các Thầy "phát biểu", các trò chẳng ai nghe, thản nhiên tận dụng thời gian để làm... "học trò". 
 
Bây giờ đơn giản nói là "họp mặt cựu học sinh" vậy, vì khi mang các "nhà giáo" lên bục, nhưng các ngài không được "giảng" nữa, thì thật khó mà "hiến chương" được, khó mà bảo "ngày nhà giáo" được rồi. Chỉ là dịp cho các cựu học trò làm học trò thôi mà. Không thế mà có người nói rằng chỉ là cái cớ để "mình" tụ nhau lại và "bù khú" với nhau ma thôi(!?).
 
Và năm nay cũng vừa có thông báo họp mặt tháng 11, với lời "nhắn nhủ"  rằng không còn nhiều thời gian đâu, vì các Thầy đang "vắng thêm" từ từ, Thầy Tân, Thầy Phá, Thầy Tuấn... rồi gần đây nhất : Thầy Dưỡng. Nghe có vẻ như chỉ còn một số ít Thầy Cô (cũ) thôi, các học sinh đang đếm số Thầy Cô lùi dần... 5, 4, 3, 2, 1... vài năm nữa thì vắng bóng hẳn.
 
Vậy nên có người thắc mắc rằng: "Nếu sau này mà không còn Thầy Cô nào tham dự thì sao?"
 
Vậy nên có người trả lời rằng: "Nếu sau này mà không còn Thầy Cô nữa, thì mình bắt đầu ta đếm tới... 1, 2, 3....".
 
Không hiểu ý tứ này ra sao, ai biết xin mở rộng dùm.
 
 
 
Thân mến,
 
 
Mõ Làng
 
Giới thiệu bài này