Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy Bào Cô Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kính Chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe, Sinh Nhật vui vẻ cùng các học sinh và con cháu.

Xin mời Thầy Cô nghe nhạc phẩm: Lời Thầy Cô.

Học trò Quyết Thoa

 

 

 

 

Giới thiệu bài này