Sáng tác: Minh Kỳ

Ca sĩ: Thanh Thúy

SlideShows: Kim Dung K9