Anh Lương Tấn Tài, một cựu học sinh khóa 7 Trung Hoc Thủ Đức. Một người hiền lành và nghệ sĩ. Anh được tất cả bạn bè dù thân cũng như sơ thương mến.

Quyết Thoa thực hiện Slideshow này để tưởng nhớ đến anh.

 

 

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.