Anh Lương Tấn Tài, một cựu học sinh khóa 7 Trung Hoc Thủ Đức. Một người hiền lành và nghệ sĩ. Anh được tất cả bạn bè dù thân cũng như sơ thương mến.

Quyết Thoa thực hiện Slideshow này để tưởng nhớ đến anh.