Sáng tác: Ngô Thụy Miên

Trình bày: PSQ và Kim Thoa

Một số hình ảnh của một thành viên THTĐ-Trường Tôi