Hang Bê Lem

Sáng tác: Phanxicô Hải Linh

Trình bày: Quyết Thoa