Kính chúc quý Thầy Cô và Anh Chị Em 

Một năm an khang thịnh vương, nhiều này mắn và hạnh phúc.