Nhạc: Lê Hựu Hà

Hoà Âm: PSQ

SlideShow: Kim Thoa

Tiếng Hát: PSQ và Kim Thoa

Giới thiệu bài này