?rel=0">

 Các đợt đánh tư sản lên người dân miền Nam được Hà Nội đánh số mật mã X1, X2, và X3.


Sau ba đợt đánh tư sản, nền công nghiệp của miền Nam hoàn toàn bị phá huỷ, nhường vị trí con rồng Á-châu lại cho Singapore, Nam Hàn, và làm con giun đất cho tới hôm nay.

 

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.