https://www.youtube.com/watch?v=Bx5ZD4n4bMw

 Các đợt đánh tư sản lên người dân miền Nam được Hà Nội đánh số mật mã X1, X2, và X3.


Sau ba đợt đánh tư sản, nền công nghiệp của miền Nam hoàn toàn bị phá huỷ, nhường vị trí con rồng Á-châu lại cho Singapore, Nam Hàn, và làm con giun đất cho tới hôm nay.

 

Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User