Phước khoá 6

 

Kính gởi quý Thầy Cô và các anh chị em thân thương,
 
Thắm thoát đã một năm qua, số tiền đóng góp cho Phước là:
 
$1280 cho 13 tháng 
 
$100 cho thêm vào dịp Tết.
 
Đã được Thuận Khanh giúp trao cho Phước từ tháng 11 năm 2016, đến tháng 11 năm 2017 là hết.
 
Hằng đã gởi cho Thuận Khanh thêm tháng 12 để dễ dàng cho Thuận Khanh nhớ.
 
Em cũng vừa nhận được thư của Phước cám ơn (sẽ chuyển đến Thầy Cô và các Anh Chị Em).
 
Kính mong quý Thầy Cô và các ACE vẫn thương mà giúp Phước trong năm 2018 này.
 
Em thật lòng cám ơn Thầy Cô và các ACE vẫn thương Phước mà tiếp tục giúp Phước trong hoàn cảnh 
khó khăn của riêng Phước ở một đất nước mà người “dân” chỉ có thể sống để chờ chết.
 
Kính chúc Thầy Cô và các ACE mình một ngày thật bình an.
 
 
Địa chỉ của Hằng:
 
 
Hằng Trần
21991 Robin St
Lake Forest CA 92630
 
***
 
Thư của Phước:
 
From: phuoc nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Date: October 18, 2017 at 2:22:33 PM PDT
To: Chị Hằng trần 
Subject: chân thành cảm ơn !
 
kính chào chị Hằng !

Trong những tháng vùa qua , em có nhận dược liên tiếp những khoản tiền chị gởi giúp em qua chị Khanh
những khoản này đã giúp e trang trãi lây lất qua ngày chống đở với căn bịnh nan y nầy.
em xin chân thành vạn lần cám ơn tấm lòng từ thiện bao la vô bờ của chị và quý Cô THầy ANH cHị ở hải ngoại  đối với em
kính chúc chịvà tất cả luôn mải được vui khỏe 
phước..
 
 
Created By Trung Học Thủ Đức