Thương tiếc một người chị

 

Một người chị THTĐ khóa 4 đã ra đi. Nguyện cầu hương linh chị sớm về nơi Vĩnh Hằng.

Thuận Khanh

Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình.

 

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.

Created By Trung Học Thủ Đức