Image result for Cha Mẹ

 

Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.  

 

Ca dao Việt Nam