Khác thời điểm và khác lý do, những người vĩ đại làm việc vì chính nghĩa.

Nhìn vào bức chân dung ông tự hỏi: "Ngài sẽ làm gì - trong cương vị tôi?"

Năm 1861 Lincoln đã dùng Thiết Quân Luật để bắt "tù nhân chiến tranh, gián điệp, những kẻ thông đồng và tiếp tay với ngoại bang", bao gồm cả phóng viên, chính trị gia, lính tráng, những người đã phản bội nền Cộng Hòa. Lincoln cũng ra tay với bọn "thế lực ngầm" và bị ám sát.

Trump phải thực hiện trách nhiệm của ông (là Tổng thống)! Dù lịch sử có tái diễn, dù biết con đường mình đang đi trên chiếc "cầu sinh tử".

"Nếu có thể được xin Cha cất cho con chén đắng này, nhưng nguyện xin theo ý Cha trên Trời."

Rằng quốc gia này, trong tay Thượng Đế, sẽ được sống lại của tự do với chính quyền của người dân, bởi người dân và cho người dân, sẽ không bị diệt vong trên trái đất. (Abraham Licoln 1863) Cùng nhau chúng ta sẽ thắng!

Người dân là người chủ chính đáng của cả Quốc Hội lẫn Tòa Án,

không loại bỏ Hiến Pháp,

mà là loại bỏ những kẻ sai lạc với Hiến Pháp.