Anh Trung (Đỗ Nam Trung) vừa qua đã giữ "lời hứa" mà ký lệnh rút Mỹ ra khỏi TPP. "Người ta" bảo là việc ký này là chỉ mang tính biểu tượng mà thôi, vì TPP chưa bao gìờ trở thành có hiệu lực. Đúng vậy, TPP chưa bao giờ có hiệu lực mà Mỹ đã đổ một đống tiền vào đó để nào là nghiên cứu, vận động, hội họp, thúc đẩy... cả việc nhận lãnh tù nhân lương tâm, và công du năn nỉ.... Đúng vậy, chỉ mang tiếng "biểu tượng" mà thôi, nhưng từ đây không có kinh phí nào chi cho những người ngồi (nghiên cứu) hay đi (vận động, hội họp) cho TPP nữa.

Anh Trung lại ký ban hành luật chống phá thai. Cái luật này cứ hết cho phép mỗi khi Đảng Dân Chủ có quyền, thì lại không cho phép khi Cộng Hoà "nắm" Quốc Hội. Tuy nhiên, lần này lệnh của anh Trung là chấm dứt luôn việc cung cấp tiền cho các tổ chức, nhóm, hội đoàn ngoài quốc gia đang vận động cho việc phá thai nữa vì (theo ý ảnh) đó là "phung phí".

Anh Trung lại khóa (freeze) luôn các chương trình nhận người làm cho, trong chính quyền (government), tránh việc lạm dụng nhân công không cần thiết vì các nhân sự không chính danh mà "ăn lương" chính phủ. Chắc các ông kia lười quá nên nhận người làm dùm, rồi đặt đại chức vụ gì đó. Tiền của chính phủ (tiền dân) mà, mình có trả đâu. Tuy nhiên, luật này không áp dụng cho quân đội.

Thấy anh Trung ký lia lịa, "người ta" lại vội hỏi thế còn vấn đề trục xuất "nhập cư lậu" thì sao? "Người nói dùm" (spokesman) bảo hiện tại việc hàng đầu của "ảnh" là chú mục vào đám dân nhập lậu tội phạm, trục xuất những tên tội phạm cái đã, còn những cư dân lậu mà sanh con đẻ cái, những người thuộc về chính sách DACA* của Obama thì từ từ để sau. Ôi điều này đã đem lại hy vọng cho những cư dân lậu này, vì họ sẽ có thời gian mà vận động sự "trắc ẩn" của anh Trung.

Thế là anh Trung đã bắt tay vào việc ngay những ngày đầu tiên vào Bạch Ốc, với những chủ trương cắt ngân khoản của những chi phí vô ích, và chúng ta hy vọng những ngân khoản tiết kiệm này sẽ được "đầu tư" đúng mức, đúng việc trong tương lai cho người dân Hoa Kỳ qua khẩu hiệu "American First!".

Và có lẽ dàn cố vấn của ảnh cũng biết cách "an dân" trong lãnh vực gây "tranh cãi" qua chính sách "dân nhập cư lậu".

 Hãy chờ xem kết quả thế nào.

Jan 24, 2017

Theo tin tổng hợp

PSQ

 

 

*DACA: Deffered Action for Childhood Arrival. Chính sách tạm hoãn cho vị thành niên nhập lậu.