02/22/2017

Mong các bạn ở thành phố San Jose mạnh khỏe và an lành. Nếu được tin các bạn thì hay lắm.

 

 SAN JOSE — City officials early Wednesday morning expanded the area for mandatory evacuations to the full 100-year flood zone along Coyote Creek, which includes about 14,000 residents.

San Jose Fire Department rescuers evacuate residents from the flooded Nordale neighborhood near Kelley Park in San Jose in Feb. 21, 2017. (Dai Sugano/Bay Area News Group)

San Jose Fire Department rescuers evacuate residents at Nordale neighborhood near Kelley Park in San Jose on Tuesday, Feb. 21, 2017.   (Dai Sugano/Bay Area News Group)

Residents of the flooded Nordale Avenue neighborhood wait to board a bus to be transported to a shelter set up at James Lick High School in San Jose in Feb. 21, 2017. (Dai Sugano/Bay Area News Group)

Nordale community residents walk away from the flooded area of their community after San Jose Fire Department rescuers evacuated residents from their neighborhood near Kelley Park in San Jose on Feb. 21, 2017. (Dai Sugano/Bay Area News Group)

A San Jose Fire Department rescuer evacuates a resident from the flooded Nordale neighborhood near Kelley Park in San Jose on Feb. 21, 2017. (Dai Sugano/Bay Area News Group)

San Jose Fire Department rescuers evacuate residents from the Nordale neighborhood near Kelley Park in San Jose on Feb. 21, 2017. (Dai Sugano/Bay Area News Group)

San Jose Fire Department rescuers evacuate the last residents from their homes along the flooded streets on Welch Ave and Needles Drive near Kelley Park in San Jose, Calif. on Tuesday, Feb. 21, 2017. (Josie Lepe/Bay Area News Group)

A house at 60 S. 17th St. is covered in water in San Jose, Calif., on Tuesday, Feb. 21, 2017. (Nhat V. Meyer/Bay Area News Group)

San Jose parks department employee Patricia Rivera trudges through the rising waters flooding the South Bay Mobile Home Park in San Jose, Calif., on Tuesday, Feb. 21, 2017 as she and other law enforcement enforced a mandatory evacuation of the mobile home park. (Nhat V. Meyer/Bay Area News Group)

San Jose Fire Department rescuers navigate the flooded streets of the Nordale neighborhood near Kelley Park as they evacuated residents in San Jose on Feb. 21, 2017. (Dai Sugano/Bay Area News Group)

Residents of the flooded Nordale Avenue neighborhood walk to a bus to be transported to a shelter set up at James Lick High School in San Jose in Feb. 21, 2017. (Dai Sugano/Bay Area News Group)

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.