Thấy có người dùng xô nước dập lửa mới sợ chứ, nó mà rò điện cái có mà chết.

 

Giới thiệu bài này