Nghe clip này muốn đi ra Văn Đồn lập nghiệp liền.

Hãy xem cuộc sống của người dân VÂN ĐỒN trước khi giao đất cho Tàu Cộng