Xin mời lắng nghe tâm tình của một sinh viên yêu nước gởi gắm hết cả tấm lòng cho quê hương, dân tộc và đất nước Việt Nam.
Trích đoạn trên điễn đàn Tân Thái ngày 19 Tháng 8, 2018.
Xin cùng cầu nguyện cho em, cũng như tất cả mọi người con dân yêu nước đang đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chiến giành lại đất nước Việt Nam.

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.