Xin mời lắng nghe tâm tình của một sinh viên yêu nước gởi gắm hết cả tấm lòng cho quê hương, dân tộc và đất nước Việt Nam.
Trích đoạn trên điễn đàn Tân Thái ngày 19 Tháng 8, 2018.
Xin cùng cầu nguyện cho em, cũng như tất cả mọi người con dân yêu nước đang đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chiến giành lại đất nước Việt Nam.