Đây là phiếu tính tiền đổ xăng mới đây. Phân tích cái phiếu tính tiền này, chúng ta thấy nhiều điều thú vị.

Đơn giá thực sự của một lít xăng hiện nay là 12,136đ. 
Người đổ tiêu thụ 28.16 lít

1./ Nếu vậy 12,136đ nhân với 28.16 sẽ thành tiền: 341,749.76đ, chứ không phải con số trên biên nhận là: 341,869đ. Sai số là 119.24đ cho mỗi lít xăng.

Có nghĩa là mua 28.16 lít thì sai số hay người tiêu thụ trả thêm là 3,357.79đ. Chắc là để làm tròn con số chăng??? (Tổng số 500,000 - thuế: 158,131đ)

2./ Tổng số tiền người tiêu thụ trả thuế là: 158,131đ. (BVMT: 112,676đ cộng VAT: 45,455đ).

Vậy tỷ lệ thuế người tiêu thụ phải trả trong trong việc mua xăng là: 46.27% (158,131đ x 100 chia 341,749đ)

3./ Tính cách khác:

Tổng số tiền người tiêu thụ trả là 500,000đ cho 28.16 lít. Vậy số tiền thực sự trả là:17,755.68đ. cho mỗi lít xăng (500,000đ chia 28.16)

Vậy số tiền người tiêu thụ trả thuế mỗi lít xăng là: 5,619.68đ. (Tổng số: 17,755.68đ. - Đơn giá: 12,136đ = thuế: 5,619.68đ.)

Vậy tỷ lệ thuế người tiêu thụ phải trả là 46.3%. (5,619.68 x 100 chia 12,136).

Kết luận: Tiền thuế đánh trên dịch vụ mua xăng là 46.3%.

Đỉnh cao trí tuệ của đảng CS dùng vào việc này!


Nhân tiện: 28.16 lít xăng bằng 7.349 gallon.

Tiền Việt: 341869 đồng bằng 14.74 USD

Giá một Gallon xăng tại Việt Nam là: 1.98USD

Cộng thuế vào một gallon xăng là: 2.98USD