Em bé này đang cố gắng tiến lên.

 

 Việt Cộng đang cho Tàu Cộng xây cao tốc Bắc Nam. Tiến nhanh tiến mạnh thêm nữa.