Phụ huynh cả nước đổ xô nhau tìm mua sách giáo khoa VNCH về dạy cho con: