Trên Twitter ngày 19/9, nhà báo Nga Phạm của BBC dẫn lời "một nguồn tin quân đội Việt Nam" nói rằng Việt Nam đã chuẩn bị cho thực tế "sự xâm lược (aggression) của Trung Quốc có thể vẫn sẽ còn tiếp tục và chúng tôi quyết tâm ngăn cản họ trong từng bước đi".

Tuy nhiên "nguồn tin quân đội" này không nói rõ hơn là Việt Nam dự định sẽ ngăn cản Trung Quốc như thế nào?

Nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã đan áo trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần 3 tháng và sơ đồ đường đi thẳng tắp của con tàu thăm dò khảo sát cho thấy tàu hầu như không vấp phải một sự cản trở nào đáng kể. Sự hiện diện của một số ít tàu Việt Nam trên bản đồ AIS hay qua các báo cáo của Báo Thanh Niên cho thấy Việt Nam vẫn có những tàu chấp pháp đeo bám để đuổi nhóm tàu, nhưng bị tàu hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng ngăn cản. Ngư dân Việt Nam cũng bị các tàu hộ tống xua đuổi khỏi khu vực tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang khảo sát.

Ở lô 06.1 nơi giàn khoan Hakuryu-5 đang hoạt động, dù không bắt được tín hiệu AIS của các tàu Trung Quốc trong hầu hết thời gian nhưng vẫn có những dấu hiệu cho thấy chúng vẫn hiện diện ở đó, có lúc chỉ cách giàn khoan 4-5 km.

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang chuẩn bị lập một hồ sơ tổng kết diễn biến căng thẳng trong gần 3 tháng qua, cũng như các giải pháp mà các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế đã đề xuất để giải quyết căng thẳng này.

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông