Sự kiện Đồng Tâm tuy bị report nhưng vẫn tràn ngập Facebook. Còn Youtube thì ngăn chặn một số account và clips.

https://www.facebook.com/100005617153289/videos/1127536350776926/