Cuộc tranh cử chức vụ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang giữa ông Scott, Cộng Hoà, và ông Nelson, dân chủ, tại tiểu bang Florida vẫn còn tiếp diễn tới hôm nay sau cuộc bầu cử vì phía đảng Dân Chủ đòi đếm lại dựa trên số phiếu các đối thủ hơn nhau mà dưới 0.25 phần trăm, tức là khoảng 13 ngàn phiếu.

Hôm qua Thứ Năm là hạn chót cho đếm lại phiếu, bằng máy, nhưng số chênh lệch cũng không khác gì mấy, và một số quận hạt không nộp kết quả với lý do máy trục trặc. Người ta còn biết thêm là có quận hạt sau khi đếm lại, thì số phiếu còn bị ít hơn ban đầu khoảng hơn 800 phiếu, vì có một số phiếu đã chọn quá số người quy định, nói chung là bất hợp lệ.

Hôm nay, Thứ Sáu, đảng Dân chủ vẫn chưa chịu, nên phải đề nghị toà cho đếm phiếu lại bằng tay, chứ không đếm lại bằng máy như tuần qua. Với lý do là xem kỹ lại những phiếu "bất hợp lệ", để đoán xem ý của cử tri thật sự là gì?

Thế là người ta sẽ đếm bằng tay! Thế mới là Hoa Kỳ, Thế mới là Mỹ.