12/05/2018

Ông Trump, người tự nhận mình là "người thu thuế" vừa đồng ý hưu chiến cuộc thương chiến với Trung Cộng, nói rằng ông có thể sẽ kéo dài cuộc hưu chiến thêm 90 ngày nữa nếu ông Tập làm đúng điều thương thảo với ông trong cuộc gặp bên lề cuộc hội nghị G-20.

Ông Trump viết trên Tweeter:"Trung Cộng đã đồng ý giảm và loại bỏ thuế nhập nhẩu cho hàng xe hơi nhập vào Trung Cộng mà thuế hiện tại là 40%."

"Cuộc thương lượng với Trung Cộng đã bắt đầu. Trừ ra thời hạn được gia tăng thêm, nó sẽ chấm dứt sau 90 ngày kể từ bữa ăn tuyệt vời và ấm áp của chúng tôi với ông Tập tại Argentina....."

"... khi nhìn vào xem có thật sư được sự thương thảo với Trung Cộng hay không thì thực ra là có thể. Nếu được thế, Chúng tôi sẽ hoàn thành. Trung Cộng sẽ bắt đầu mua nông phẩm và những thứ khác ngay lập tức. Chủ tịch Tập và tôi đều muốn điều này tiến hành mà có lẽ sẽ như vậy. Nhưng nhớ là nếu không thì.... "

...

Nhưng khi nghe những gì ông Tập phát biểu khi ông ấy về nước, thì có nhiều điều không trùng hợp với lời ông Trump nói, khiến các nhà quan sát tỏ ra ngờ vực vì cả hai bên đều không tiết lộ gì nhiều một cách công khai.

Hai bên cũng chưa có ký một văn bản nào về những điều mà hai bên cùng phát biểu. Thật là ly kỳ và thú vị.

Mõ Làng tường trình theo Bloomberg.