Đúng vậy, tuyết rơi trên Arizona.

Và trong đêm giao thừa tuyết lại đổ lần nữa. Tuyết phủ các con đường cũng đủ làm xe trơn trượt, là mọi người ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Tiểu bang sa mạc này đang bị hạn hán nhiều năm nay nhưng bây giờ có tuyết rơi ngay cả những người quan sát thời tiết cũng phải ngạc nhiên.

Đây là những nơi có tuyết rơi:

Flagstaff

Scottsdale

Tucson

Và nhiều thành phố khác. Thật là một năm đặc biệt phải không các bạn?