Ngay sau khi đọc diễn văn tường trình hàng năm tại Nhà Quốc Hội, ông Trump tối hôm sau đã đi xuống thành phố El Paso, Texas để dọc diễn văn vận động cho việc xây tường biên giới ngăn cách Hoa Kỳ và Mexico. Đám đông đã tụ tập ngập tràn ủng hộ ông.

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.