Hôm nay chúng tôi sẽ ký lệnh tình trạng khẩn cấp Quốc Gia... và là điều phải làm... Chúng ta đang bị xâm phạm do ma túy, do băng đảng và do con người--và như vậy không thể chấp nhận được.

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.