Chúng tôi tới đây để tuyên bố rằng một chân trời mới đang đến với Châu Mỹ La Tinh. Tại Venezuela và trên khắp Tây Bán Cầu, Xã Hội Chủ Nghĩa đang CHẾT - và tự do, sự thịnh vượng và dân chủ đang được HỒI SINH...

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.