Biên giới Tây Nam Hoa Kỳ trở nên một "điểm nóng" khi các báo cáo tường thuật hơn 76 ngàn người đã băng qua và bị câu lưu tại biên giới Hoa Kỳ chỉ nội trong Tháng Hai vừa qua, mà theo các nhà quan sát nói theo lẽ thường thì mật độ sẽ giảm đi vào những tháng có thời tiết lạnh lẻo nhất trong năm như Tháng Hai.

 

Theo AFP thì 76 ngàn là con số cao nhất từ nhiều năm nay, so với tháng trước là hơn 61 ngàn người, gấp đôi số người cùng thời kỳ năm 2018, và 3.2 lần số người cùng thời kỳ năm 2017.

Ngày càng có những nhóm người cùng kết hợp với nhau thành những nhóm lớn hơn. Có những nhóm lớn như một tổ chức có quy cũ và kế hoạch. Có những nhóm đã "trình diện" ngay khi học băng qua biên giới để được hưởng chính sách tỵ nạn. Chương trình nộp đơn có thể kéo dài vài năm, nhưng họ cũng vẫn kiên trì vì trong thời gian chờ đợi họ sẽ cho ra đời những công dân Mỹ và tiến trình cũng như vấn đề cấp dưỡng sẽ thuận lợi nhanh chóng hơn.

Tổng hợp.