Thêm một thành công của tổng thống Trump

 

 

 

Comments  

# Huỳnh Bỉnh Cừ 2019-04-08 10:43
Sự cuồn nhiệt của người dân Mỹ khi dón tiếp TT Trump là diềm chỉ báo chắc chắn TT sẻ có thêm 1 nhiệm kỳ nưã.và tôi cũng rất hy vong diều dó thật sự xãy ra.
Reply

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.