Chính quyền Trump hôm Thứ Sáu đã đưa Huawei vào "danh sách đen", với cáo buộc là công ty này đã giúp cho gián điệp của Bắc Kinh. Thế là ngay sau đó Google tuyên bố dừng, không cung cấp cả software và hardware cho công ty này. Thế là các công ty điện tử khác như:  Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. and Broadcom Inc.... cũng tuyên bố không cung cấp vật dữ liệu cho Huawei nữa.
 
Việc này sẽ làm khó khăn và chậm lại tiến trình cho ra đời 5G network. Việc này cũng làm thất thu các công ty điện tử của Mỹ, đặc biệt là các công ty mà  lệ thuộc vào hàng hóa giao thương chủ lực vào Tàu, và các công ty của Tàu sẽ điêu đứng vì không thể truy cập vào Google hay Gmail, và cũng vì thế mà các software cập nhật từ Google thuộc về các máy, phone đang vận hành hệ thống Android sẽ bị đình chỉ.
 
Tuy nhiên, chỉ sau đó một thời gian ngắn, shortly after, bộ thương mại Mỹ đã tuyên bố rằng sẽ gia hạn cho thời gian 90 ngày để các công ty điện thoại di động và các nhà cung cấp dịch vụ internet làm việc với Huawei mà giữ mạng lưới hiện hành để bảo vệ các an toàn cho khách hàng tới ngày 19 Tháng 8.
 
Tuần trước bộ thương mại Mỹ đã bỏ Huawei vào "danh sách đen" hiện đang có 68 công ty Tàu được liệt kê là đe dọa an ninh quốc gia và các chính sách ngoại giao của các nước có lợi cho Mỹ.
 
Bây giờ thì Huawei và các công ty Tàu không thể nào đặt hàng tại Mỹ.