Tối hôm qua Thứ Năm 30 Tháng 5, 2019, đội tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã bắt giữ 1036 người vượt biên giới sang Hoa Kỳ bất hợp pháp tại đường biên giữa thành phố El Paso, Texas và Mexico. Đây là nhóm vượt biên bất hợp pháp lớn nhất từ trước tới nay.

Video: The White House