Khi một thành phố có sự tăng trưởng quan trọng về dân số, có nghĩa là thành phố ấy có sự hấp dẫn gì đó với người ta, có sự đáp ứng về nhu cầu hiện tại cho người ta, có điều gì đó làm người ta thích. Có thể là việc làm, có thể là môi trường... Trước tiên hãy xem những thành phố mà người ta đang "đổ xô" tới là những thành phố nào?

Dưới đây là bảng thống kê của 25 thành phố tại Hoa Kỳ có số tăng trưởng nhiều nhất về dân số. 

Cũng theo bảng này chúng ta xếp hạng theo dân số xem trong số này thành phố nào đông dân nhất, vì không nhất thiết thành phố tăng trưởng dân số nhất là thành phố đông dân nhất, phải không các bạn?

Dựa theo bảng xếp hạng này, chúng ta thử xếp lại bảng xếp hạng theo đời sống từ tốt nhất trở đi. Người ta xếp loại đời sống tốt là dựa theo công việc, môi trường, thiên tai và số lượng tội phạm.

Tiếp theo chúng ta xem trong số này thành phố nào có tiền lương trung bình cao nhất. Nếu ai thích làm nhiều tiền thì xem bảng dưới đây.

Vậy chúng ta cũng nên xem trong số này thành phố nào có giá nhà rẻ nhất, vì nếu chúng ta làm nhiều tiền mà giá nhà quá cao, chi phí cao thì cũng chật vật nhỉ?

Nói đến chi phí, có lẽ tiền nhà là chi phí lớn nhất. Nếu chúng làm nhiều tiền nhưng trả tiền nhà quá cao, hoặc nơi đâu nhà rẻ nhưng làm ít tiền, thì e rằng chúng ta cũng chỉ còn ít tiền để xài. Vậy chúng ta thử tính xem thành phố nào mà tỷ lệ giữa tiền làm được và giá nhà cửa tốt nhất để có được số tiền xài nhiều nhất nhé.

Quan điểm sống của mỗi người thì khác nhau. Có người thích nơi vắng vẻ, có người thích đông đúc. Có người thích cảnh đồi núi, người thích cảnh đô thị. Có người thích nhiều tiền và xài tiền, có người lại thích an nhàn bình dân, có người không quan tâm tới tội phạm, nhưng có người cần sự an toàn... do đó trên đây là vài thí dụ để chúng ta xem điều gì quan trọng với mình. Chúc các bạn sống vui sống khỏe.