Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp để giúp các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh hải hợp pháp tại Biển Đông trước nguy cơ xâm chiếm và bành trướng lãnh thổ của Trung Cộng.