Anh Chị Em phải có TRUTH account mới xem được video này.

Happened everywhere across the Country.

Xảy ra trên toàn đất nước.

Chờ 20 phút lấy phiếu bầu, điền phiếu bầu, bỏ vào máy, máy không chịu đọc.

Giới thiệu bài này

No comments

Leave your comment

In reply to Some User