Biểu tình ngày 16 tháng sáu tại Hồng Kông phản đối Dự Luật Dẫn Độ với hơn 2 Triệu người dân tham gia ! Các bạn thấy thế nao ? Quá ấn tượng phải không các bạn ? Bao giờ VN làm được như vậy – Đứng lên bảo vệ quyền con người như họ ?

Video: fb Shanghaiist