Biểu tình ngày 16 tháng sáu tại Hồng Kông phản đối Dự Luật Dẫn Độ với hơn 2 Triệu người dân tham gia ! Các bạn thấy thế nao ? Quá ấn tượng phải không các bạn ? Bao giờ VN làm được như vậy – Đứng lên bảo vệ quyền con người như họ ?

Video: fb Shanghaiist

Add comment

Nếu bạn là Khách, xin vui lòng điền Tên và email của bạn. Lời bình của bạn sẽ hiện khi được chấp thuận.
Nếu bạn là thành viên của THTĐ-TT, xin login thì các bạn không cần điền email và lời bình của bạn sẽ tự động xuất hiện. Và bạn có thể sửa lời bình của bạn sau khi gởi.